KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

Doktia Yazılım Turizm ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Sanayi Limited Şirketi (“Doktia” olarak anılacaktır) için gizliliğin korunması ve kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi en yüksek önceliğe sahiptir ve bu doğrultuda gizliliğinizi sağlamayı taahhüt etmekteyiz. İşbu kişisel veri aydınlatma metni kişisel verilerinizin tarafımızca nasıl toplandığını, işlendiğini, depolandığını ve ifşa edildiğini açıklamaktadır:

Doktia’ya ait websiteyi “https://doktia.com/” ve/veya mobil uygulamayı kullanımınız sırasında işlenen kişisel verileriniz; hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte, doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta, hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

İşbu aydınlatma metni, özellikle de faaliyetlerimizdeki veya yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerdeki herhangi bir değişiklik nedeniyle haklarınız veya temel özgürlükleriniz etkilenecekse zaman zaman değiştirilebilir. Bu tür değişiklikler yürürlükteki veri koruma mevzuatı uyarınca sizin onayınızı gerektiriyorsa, değişiklikler yürürlüğe girmeden önce onayınızı almak için sizinle iletişime geçeceğiz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve veri sorumlusu sıfatıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine göre kişisel verilerinizi korumakla yükümlüyüz. Kişisel verilerinizle ilgili olarak [email protected] adresine bir e-posta göndererek, posta yoluyla ofis adresimiz olan Sinanpaşa Mah. Süleyman Seba Cad. No:14/5 Beşiktaş/İstanbul adresine sorularınızı yönelterek veya yürürlükteki mevzuat uyarınca izin verilen başka bir yöntemle iletişime geçebilirsiniz.

KULLANICILARA ÖZEL BÖLÜMLER

Eğer sağlık profesyonelinden randevu talep eden kullanıcı iseniz daha genel olarak internet sitemizi sağlık profesyonellerinden bilgi almak için ziyaret eden bir kullanıcıysanız aşağıdaki bilgiler sizin için geçerlidir:

Kişisel verilerinizi nasıl elde ediyor; hangi amaçlarla ve hangi yasal temelde işliyoruz?

Hizmetlerimize kaydolma

İnternet sitemize kaydolduğunuzda veya hizmetlerimizi kullandığınızda kişisel verilerinizi doğrudan sizden alıyoruz. Hizmetlerimizi satın almak üzere kullanıcı kaydı oluşturduğunuzda Ad, Soyad, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Telefon Numarası, E-posta Adresi, Hasta notu, hasta evrakı ve ICD-10 Hastalık tanı kodu bilgisinden oluşan kişisel verilerinizi sağlamanızı istiyoruz. Hizmetleri kullanabilmenizi sağlamak için bu bilgileri saklayacağız. Hizmetlerimizi, internet sitemiz veya mobil uygulamamız aracılığı ile kullanabilirsiniz. Hizmetlerimiz, diğer özelliklerin yanı sıra şunları da yapmanızı sağlar: sağlık profesyonelleriyle randevu ayarlamak; sağlık profesyonelleriyle online görüşmek; sağlık profesyonellerine mesaj göndermek ve belirli bir sağlık profesyoneliyle olan deneyiminizi değerlendirmek. Ayrıca websitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden ziyaret geçmişinizi kontrol edebilir ve kullanıcı hesabınızı yönetebilirsiniz. Mobil kullanıcı hesabınızda anlık bildirimleri (ör: açılır “pop-up” pencereler) ve diğer benzeri sistem bildirimlerini yönetebilirsiniz. Bu tür bildirimleri almamayı seçerseniz, bahsi geçen bildirimleri hesap ayarlarınız üzerinden devre dışı bırakabilirsiniz.

Hizmetlerimizi kullanmak için kaydolduğunuzda, bizimle yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme yapmış olursunuz. Bu sözleşme kişisel verilerinizin işlenmesine yasal bir dayanak oluşturmaktadır. Bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması yasal şartına ek olarak, kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.2. Maddesi’nde belirtilen diğer yasal şartlara uygun olarak da işlenebilmektedir. Bu şartlar veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz uyarınca verilerinizin işlenmesi şartlarıdır. Rıza gerektiren verileri işleme faaliyetlerine ilişkin olarak, bu tür veri işleme faaliyetleriniz ancak açık rızanızın temin edilmesi ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.1 maddesi çerçevesinde yürütülecektir.

Sağlık Profesyonelinden Online Görüşme Randevusu Alınması

İnternet sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden bir sağlık profesyoneli ile online görüşmek üzere randevu ayarlamanız halinde, kullanmış olduğunuz platform aracılığıyla sizden elektronik ortamda bazı bilgiler ediniyoruz. Bu bilgiler aşağıdakileri içerebilir:

 • İsim ve Soyisim
 • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası
 • Doğum Tarihi
 • Cinsiyet
 • Telefon Numarası
 • E-posta Adresi
 • Hasta notu
 • Hasta evrakı (Randevu alımı sırasında paylaştığınız veya yüklediğiniz her türlü ek bilgi. Örneğin Tahlil sonuçları, raporlar gibi.)
 • ICD-10 Hastalık tanı kodu bilgisini

Bu verileri yalnızca bilgilerinizi görüntülemenizi, randevunuzu oluşturmanızı veya iptal etmenizi veya yeniden düzenlemenizi ve bu verileri sağlık profesyoneline aktarmanızı sağlamak amaçlarıyla platformumuzda saklayacağız. Kişisel verileriniz sağlık profesyoneline aktarıldıktan sonra, kişisel verilerinizin veri sorumlusu haline gelirler ve kişisel verilerinizi kendi amaçları doğrultusunda işlerler (örneğin, tıbbi veya benzeri hizmetlerin sağlanması amacıyla).

Platformumuzda yer alan bir sağlık profesyonelinden online randevu ayarlamanız halinde, sağlıkla ilgili olabilecek bazı kişisel verilerinizi (özellikle: hastalık tanı kodunuz, hasta öykünüz, hasta evrakınız, ziyaret edeceğiniz sağlık profesyoneli; ziyaretinizin sebebi, geçmiş ziyaretleriniz) işleyebiliriz (örn.: saklayıp, sağlık profesyoneli ile paylaşılması). Bu nedenle, sağlıkla ilgili olabilecek bu tür kişisel verileri işlemeden veya aktarmadan önce onayınızı isteyeceğiz. Verilerinizin randevu alınan sağlık profesyoneline verilmesi ve randevu ve teknik hizmetlerimizin tarafınıza sunulabilmesi için rızanız gerekmektedir. Rıza gösterilmemesi halinde size randevu ve teknik hizmetlerimizi sunmamız mümkün değildir. Sağlıkla ilgili kişisel verilerinizin rızanız esasına göre işlenmesi Kişisel Verileri Korunması Kanunu’nun 6.2. maddesine uygundur.

Bir sağlık profesyonelinden online randevu ayarlamanız halinde, kişisel verilerinizi, bu verilere ilişkin olarak ayrıca veri sorumlusu haline gelen bu sağlık profesyonelleriyle paylaşacağız. Sağlık Profesyoneli tarafından online görüşme esnasında gerçekleştirilen herhangi bir veri işleme, o sağlık profesyonelinin kişisel veri gizlilik politikasına veya aydınlatma metnine tabi olacaktır.

Cep telefonunuza veya e-posta adresinize randevu onayı gönderebiliriz. Ayrıca, randevu tarihiniz yaklaştığında da size bir hatırlatma gönderebiliriz. Eğer randevu sağlık profesyoneli tarafından iptal edilirse, iptale ilişkin sizi bilgilendiriyor olacağız. Randevu sonrasında, internet sitemize yorum bırakmanızı isteyebiliriz. Değerlendirme isteğe bağlı olup, bu tür değerlendirmeler sizin rızanız uyarınca elde edilecek ve yayınlanacaktır.

Kişisel Verilerinizin Depolanması ve Sağlık Profesyoneli İle Paylaşılması

Hizmetlerimizin bir parçası olarak, kişisel verilerinizi kullanıcı hesabınızda saklamanızı sağlıyoruz. Bu imkân, diğer özelliklerin yanı sıra size şu olanakları sunar:

1. Kişisel verilerinizin tek bir ortamda saklanması,

2. Alerjileriniz, tedavileriniz, ilaçlarınız, sağlık durumunuz ve ilgili diğer benzer bilgilerin kolayca erişilebilir bir listesine sahip olmak.

Kişisel bilgilerinizi eklediğinizde, sağlıkla ilgili kişisel verilerinizi işlemek için sizden açık rızanızı istiyor olacağız. Rızanız, yalnızca yukarıda bahsedilen depolama özelliğinin size sağlanması amacıyla alınmaktadır. Kişisel bilgileriniz tarafımızca başka hiçbir amaç için kullanılmayacak, bu tür veriler size bildirilmeksizin üçüncü kişilere satılmayacak veya aktarılmayacaktır. Rızanız isteğe bağlıdır ve istenildiği takdirde her zaman iptal edilebilir. Eğer rızanızı iptal ederseniz, kullanıcı hesabınıza yüklediğiniz sağlıkla ilgili kişisel verileriniz tarafımızca silinecektir.

Platformumuzu kullanarak randevu oluşturduğunuz takdirde, bu bilgilerin tamamını veya bir kısmını sağlık profesyoneli ile paylaşma olanağına sahip olacaksınız. Her bir sağlık profesyoneli ile hangi verilerinizi paylaşmak istediğinize kendiniz karar verirsiniz. Verilerinizi sağlık profesyoneli ile paylaşmak elbette isteğe bağlıdır, ancak sağlık profesyonelinin online randevuya hazırlanmasına yardımcı olacaktır. Verilerinizi paylaşmadan önce rızanızı alıyor olacağız. Yalnızca rıza verildiği takdirde seçtiğiniz kişisel verileriniz uzman hekimle paylaşılacaktır.

Verilerinizin rızanız doğrultusunda aktarılması, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. maddesine uygundur.

Pazarlama

Pazarlama ve ticari iletileri almaya onay verdiğinizde, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adınız ve soyadınız bu amaçla tarafımızca işlenebilir. İstediğinizde bu iletileri almaktan vazgeçebilirsiniz. Kişisel verilerinizin bu amaçla işlenmesinin hukuki dayanağı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.1. maddesidir.

Diğer amaçlar

Hizmetlerimizi kullandığınız sırada, cihazınız, IP adresiniz, saat dilimi ve diliniz veya kullandığınız tarayıcı hakkında bilgiler içeren ek veriler edinebiliriz. Ayrıca Hizmetlerimizi ilk ve son ne zaman kullandığınız ve Hizmetlerimizi kullanırken ne kadar zaman harcadığınız hakkında da bilgi ediniriz.

Mobil uygulamayı kullanırken, GPS verilerine dayalı olarak konum bilgilerinizi de edinebiliriz.

Tarafımızca bu kişisel verilerin işlenme amacı:

 • Hizmetlere ilişkin olarak tarafınızca sunulabilecek her türlü iddia ve şikayetinizi değerlendirmek ve kendimizi bu iddia ve şikayetlerinize karşı veya Hizmetleri kullanımınızla ilgili herhangi bir üçüncü taraf iddiasına ve şikayetine karşı korumak;
 • Sizi Hizmetlerimize ilişkin yeni özellik ve işlevler hakkında bilgilendirmek;
 • İş faaliyetlerimizi yönetmek ve planlamak (örneğin, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi nasıl kullandığınızı analiz etmek, ürünümüze olan talebi tahmin etmek veya kullanıcılarımızın gelecekte Hizmetlerimizi nasıl kullanacağını öngörmek ve kullanıcıların ihtiyaç ve tercihlerindeki eğilimleri tahmin etmek için). Bu bilgilerin bir kısmı anonim hale getirilebilir. (örn. İnternet sitemizde gezinme şekliniz) Ancak bilgilerden bazıları, diğer bilgiler ile birlikte değerlendirildiğinde kimliğinizi tespit edilebilir kılabilir. (örn. Platformumuzda oturumunuzun ne kadar süre açık kaldığı ve hangi e-posta adresini kullandığınız gibi)

Bu bilgileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5.2 uyarınca ve sizinle olan sözleşmemizin kurulması ve ifası, bir hakkın tesis edilmesi veya kullanılması, yasal hak ve yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için gerekli olan işleme hallerinde ve meşru menfaatlerimize dayalı olarak işlemekteyiz.

Sağlığınıza İlişkin Bilgi ve Verileri İşliyor Muyuz?

Sağlık Profesyonellerinden randevu veya muayene ayarlamanız halinde sağlık durumunuzla ilgili bilgi edinebiliriz. Sağlıkla ilgili kişisel verileriniz hakkında tarafımıza yetki veren sağlık profesyonelleri adına da veri işleyen olarak hareket edebiliriz. Talebiniz ve rızanız ile gerektiğinde bu veriler sağlık profesyoneli ile paylaşılmaktadır.

Bize Başka Kişilere Dair Kişisel Veriler Sağladığınız Durumlar Var Mı?

Eğer başkası adına randevu ayarlarsanız (örneğin bir aile üyeniz için randevu ayarlamak gibi), bu kişinin kişisel verilerini temin edebiliriz. Bu kişisel verileri, sizin kişisel verilerinizi işleme amacımızla aynı amaçlar için işlemekteyiz.

Başka bir kişi adına kişisel veri sağlıyorsanız, bu kişiyi bilgilendirmek ve gerektiği takdirde rızasını temin etmek sorumluluğu tarafınıza aittir.

SAĞLIK PROFESYONELLERİNE ÖZEL BÖLÜMLER

Eğer platformumuzu ve hizmetlerimizi uzman sıfatıyla kullanan bir sağlık profesyoneli iseniz ve platformda bir profil oluşturduysanız, hizmetlerimizi temin etmek için sözleşme akdettiyseniz ya da hizmetlerimizi temin etmek için tarafımızla sözleşme akdeden bir klinik bünyesinde veya adına çalışıyorsanız, aşağıdaki hususlara tabii olursunuz:

Kişisel Verilerinizi Nasıl Temin Ediyoruz? Hangi Amaçlarla Ve Hangi Hukuki Dayanakla İşliyoruz?

Hizmetlerimize Üye Olmak Ve Hizmetlerimizi Kullanmak

Kişisel verilerinizi, hizmetlerimizi kullandığınızda veya üye olduğunuzda direkt olarak sizden temin etmekteyiz. Hizmetlerimize üye olduğunuzda, sizden profesyonel faaliyetlerinizle ilgili verileri ve kullanıcılarımızı sizin hakkınızda bilgilendirmemize yardımcı olacak ve platformumuzdaki profilinizde yayınlanacak diğer bilgileri sağlamanızı istiyoruz. Özellikle aşağıdaki bilgileri bize sağlayabilirsiniz:

 • Mesleki Unvan
 • Ad Soyad
 • Doğum Tarihi
 • Cinsiyet
 • Telefon Numarası
 • E-Posta Adresi
 • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası
 • Diploma
 • Uzmanlık Belgesi
 • T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı
 • Kayıt işlemi sırasında veya ücretli bir sözleşmenin uygulanması sırasında bize sağladığınız diğer tüm veriler.

Hizmetlerimizi temin etmek üzere bir sözleşme akdettiyseniz ve/veya platformumuzda yer alan randevu takvimini ve/veya online görüşme özelliğini etkinleştirdiyseniz, bize ayrıca takviminiz, hizmet fiyatlandırmanıza ilişkin bilgileriniz ve hastalarınızdan kabul ettiğiniz ödeme yöntemleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler de sağlıyor olabilirsiniz.

Hizmetlerimize üye olduğunuzda tarafımızla hukuki açıdan bağlayıcı bir sözleşme yapmış olursunuz. Söz konusu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirme ve bunlara uyma zorunluluğumuz, Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu’nun 5.2. maddesinde belirtildiği üzere kişisel verilerinizin işlenmesi için geçerli hukuki zemin oluşturmaktadır. Ayrıca, veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi yasal yükümlülüklerimizin gereği olarak da işlemekteyiz. Örneğin fatura düzenlemek ve mali kayıtlarımızı güncel tutmak gibi. Bu durum, Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu’nun 5.2. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine uygun yasal şart teşkil etmektedir.

Kişisel verilerinizi, bizden hizmet almak üzere sözleşme akdeden, bünyesinde veya birlikte çalıştığınız kliniklerden de toplamaktayız. Söz konusu klinikler, kendi sorumlulukları uyarınca kişisel verilerinizi tarafımıza aktarabilir ve biz de klinik ile akdettiğimiz sözleşmenin ifası için kişisel verilerinizi işleriz. Kişisel verilerinizi işlemek bizim için çok önemlidir, ancak kişisel verilerinizi tarafımıza aktaran klinikle her zaman iletişime geçebilir ve veri işlenmesine itiraz edebilir veya kişisel bilgilerinizin kullanımı için vermiş olduğunuz rızayı geri çekebilirsiniz.

Pazarlama amacı

Pazarlama ve ticari iletişimleri almayı seçtiğinizde e-postanızı, telefon numaranızı, adınızı ve soyadınızı bu amaçla işleyebiliriz. Bu iletileri almayı her zaman iptal edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin bu amaçla işlenmesinin hukuki dayanağı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.1 maddesi uyarıncadır.

Diğer amaçlar

Hizmetlerimizi kullandığınızda, cihazınız, IP adresiniz, saat dilimi ve diliniz ya da kullandığınız tarayıcı gibi veriler de dahil olmak üzere ek veriler elde edebiliriz. Ayrıca Hizmetlerimizi ilk ve son ne zaman kullandığınız ve Hizmetlerimizi kullanırken ne kadar zaman harcadığınız hakkında da bilgi ediniriz.

Mobil uygulamayı kullanırken, GPS verilerine dayalı olarak konum bilgilerinizi de edinebiliriz. Konum bilgilerinizi istediğiniz her zaman kapatabilirsiniz.

Tarafımızca bu kişisel verilerin işlenme amacı:

 • Hizmetlere ilişkin olarak tarafınızca sunulabilecek her türlü iddia ve şikayete karşı ileri sürmek ve kendimizi bunlara karşı veya Hizmetleri kullanımınızla ilgili herhangi bir üçüncü taraf iddiasına ve şikayetine karşı korumak;
 • Sizi Hizmetlerimize ilişkin yeni özellik ve işlevler hakkında bilgilendirmek;
 • İş faaliyetlerimizi yönetmek ve planlamak (örneğin, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi nasıl kullandığınızı analiz etmek, ürünümüze olan talebi tahmin etmek veya kullanıcılarımızın gelecekte Hizmetlerimizi nasıl kullanacağını öngörmek ve kullanıcıların ihtiyaç ve tercihlerindeki eğilimleri tahmin etmek için). Bu bilgilerin bir kısmı anonim hale getirilebilir (örn. İnternet sitemize gezinme şekliniz), ancak bilgilerden bazıları, diğer bilgiler ile birlikte değerlendirildiğinde kimliğinizi tespit edilebilir kılabilir (örn. Platformumuzda oturumunuzun ne kadar süre açık kaldığı ve hangi e-posta adresini kullandığınız).

Bu bilgileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5.2 uyarınca ve sizinle olan sözleşmemizin kurulması ve ifası, bir hakkın tesis edilmesi veya kullanılması, yasal hak ve yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için gerekli olan işleme hallerinde ve meşru menfaatlerimize dayalı olarak işlemekteyiz.

TÜM KULLANICILARA UYGULANACAK BİLGİLER

Kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşıyor muyuz?

Eğer açık rıza esasına dayalı olarak kişisel verilerinizin bir sağlık profesyoneli ile paylaşılmasına izin verdiyseniz, paylaşmayı seçtiğiniz verileri ilgili sağlık profesyoneli ile paylaşırız.

Kişisel verilerinizi, yine yalnızca Hizmetlerimizi size sunmak amacıyla üçüncü taraf sağlayıcılarıyla paylaşabiliriz. Bu üçüncü kişiler veri işleyen olarak hareket etmekte ve tarafımızla veri koruma sözleşmesi akdetmişlerdir.

Örnek olarak, kişisel verilerinizi aşağıdaki veri işleyen kategorisinde yer alan kişilerle paylaşabiliriz:

● Bulut bilişim ve sunucu bakım sağlayıcıları,

● İletişim araçları,

● Müşteri destek araçları,

● Harici danışmanlar ve denetçiler,

● Ödeme hizmetleri sağlayıcıları, bankalar, kredi referans ve dolandırıcılık önleme kurumları ve sigorta şirketleri,

● Bize yazılım ve benzeri hizmetler sunan bilişim şirketleri.

Son olarak, yasal gerekliliklere yanıt vermek, politikalarımızı uygulamak, yürürlükteki yasaların gerektirdiği durumlarda adli veya düzenleyici makamlarla iletişim kurmak ve haklarımızı ve mülkiyetimizi korumak için bu verileri ifşa edebiliriz. Ayrıca bir işletme ile birleşmeyi, bu işletme tarafından yatırım yapılmasını veya devralınmayı planlıyorsak ya da kurumsal bir yeniden yapılanmaya girersek kişisel bilgilerinizi bu ticari kuruluşlarla da paylaşabiliriz.

Bize önceden onay vermediğiniz sürece, kişisel bilgilerinizi başka bir üçüncü kişiye aktarmayacağız.

Kişisel verilerinizi ne kadar süreyle işliyoruz?

Sizin hakkınızda topladığımız verileri yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece veya tabi olduğumuz yasal yükümlülüklere uymak için gereken süre boyunca saklayacağız. Hakkınızdaki bilgileri saklayacağımız süre, bilgi türüne ve bunları kullandığımız amaçlara bağlı olarak değişecektir. Genel olarak, yasal yükümlülüklerimize uymak için kayıtlarımızı bizimle ilişkinizi sonlandırdıktan sonra 10 yıla kadar saklamaktayız. Daha fazla ayrıntı için lütfen aşağıdaki tabloya bakın:

İşlemenin amacı

Saklama süresi

Hizmetlerimizin tarafınıza sunulması

Kişisel verilerinizi, bir kullanıcı hesabınız veya aktif bir hizmet sözleşmeniz olduğu süre boyunca işleyeceğiz. Kullanıcı hesabınızı silerseniz veya hizmet sözleşmeniz feshedilirse, kişisel verilerinizi bu silme veya fesih işlemini takiben 10 yıl boyunca işleyeceğiz.

Hasta verileri: Bir ziyaret rezervasyonu veya doktor muayenesi düzenleme

Kişisel verilerinizi, bir kullanıcı hesabınız olduğu süre boyunca işleyeceğiz. Kullanıcı hesabınızı silerseniz, kişisel verilerinizi bu silme işlemini takiben 10 yıl boyunca işleyeceğiz.

Teknik ve istatistiksel bilgiler

Kişisel verilerinizi, bir kullanıcı hesabınız olduğu süre boyunca işleyeceğiz. Kullanıcı hesabınızı silerseniz, kişisel verilerinizi bu silme işlemini takiben 10 yıl boyunca işleyeceğiz.

Pazarlama

Siz pazarlama amacıyla verdiğiniz onayınızı geri çekene kadar veya kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz edene kadar kişisel verilerinizi işleyeceğiz.

Hasta verileri: Sağlık Profesyoneli İle Görüşme

Görüşme öncesi ve sırasında bize verdiğiniz kişisel verilerinizi 10 yıl boyunca işleyeceğiz.

Şikâyetler

Kişisel verilerinizi, şikâyetinizi takiben 10 yıl boyunca işleyeceğiz.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin haklarınız nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz:

● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında bilgilendirilme,

● Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve verilerinizin uygun olarak işlenip işlenmediği konusunda bilgilendirilme,

● Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme,

● Kişisel verilerinizin silinmesini (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda belirtilen sınırlamalara uygun olarak) veya kişisel verilerinizin düzeltilmesini veya doğrulanmasını isteme,

● Verilerinize ilişkin her türlü silme, düzeltme veya doğrulama talebinin kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● Yalnızca otomatik işlemenin bir sonucu olarak alınan herhangi bir karara itiraz etme

● Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

Bu haklardan herhangi birini icra etmek istiyorsanız bizimle metnin sonundaki iletişim bilgilerimiz aracılığı ile veya websitemizdeki iletişim formu üzerinden iletişime geçebilirsiniz

Veri sahibi olarak haklarınız ile ilgili yasal yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz.

Kişisel verilerinize erişim talebi yazılı olarak veya mevzuatta izin verilen başka bir şekilde olmalıdır. Talepleriniz makul bir süre içerisinde ve her halde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca 30 gün içinde tarafımızca yanıtlanmaya çalışılacaktır. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan mevzuat ve yönergelerin izin verdiği ölçüde, size bilgi sağlama maliyetini yansıtan makul bir ücret talep etme hakkını saklı tutarız.

Sakladığımız bilgilerinizin her zaman doğru olmasını sağlamayı amaçlamaktayız. Bilgilerinizin güncel olmasını sağlamamıza yardımcı olmak için kişisel bilgilerinizden herhangi birinin değişip değişmediğini bize bildirmeniz gerekecektir. Talebiniz üzerine, verilerin doğru olmasını sağlamak için makul adımları atıp yanlış olan kişisel verileri derhal ve her halde talebinizden itibaren bir ay içinde düzelteceğiz.

Diğer Sitelere Bağlantılar

İnternet sitemiz veya uygulamamız diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Yalnızca gizliliğe ilişkin yüksek standartlarımızı ve mahremiyete saygımızı barındıran internet sitelerine bağlantı vermeye çalışıyor olsak da diğer internet siteleri tarafından kullanılan içerik, güvenlik veya gizlilik uygulamalarından sorumlu değiliz ve bu bağlantılar söz konusu internet sitesini onayladığımız anlamına gelmemektedir. İnternet sitemizden veya uygulamamızdan başka bir internet sitesine bağlantı oluşturduğunuzda, internet gizlilik politikası ve uygulamaları da dahil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, bu internet sitesinin hüküm ve koşullarına tabii olursunuz. Lütfen bu internet sitelerine herhangi bir veri göndermeden önce bu politikaları kontrol ediniz.

Bilgilerinizi nasıl koruyoruz?

Kişisel verilerinizi yetkisiz erişime karşı korumak için uygun teknik, fiziksel, elektronik ve idari önlemleri sağlamaktayız. Bize gönderilen kişisel bilgileri hem iletim sırasında hem de aldıktan sonra korumak için genel kabul görmüş endüstriyel standartları takip etmekteyiz. Fakat ne yazık ki, internet üzerinden bilgi aktarımı (e-posta dahil) tamamen güvenli değildir. Her ne kadar kişisel verilerinizi korumak için elimizden gelenin en iyisini yapmayı taahhüt etsek de internet sitemize, platformumuza veya personelimize iletilen verilerinizin güvenliğini garanti edemeyiz. Bilgilerinizi aldıktan sonra, yetkisiz erişimi önlemeye çalışmak için katı prosedürler ve güvenlik önlemleri kullanacağız.

Ünvan: Doktia Yazılım Turizm Ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Sanayi Limited Şirketi

Adres: Sinanpaşa Mah. Süleyman Seba Cad. No:14/5 Beşiktaş/İstanbul

Mail: [email protected]